Здраве

МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД – СМОЛЯН
0301/ 6 26 66 – Централа
0301/6 23 95 – Изпълнителен директор
0301/6-22-01 – Зам.- директор по икономическите въпроси
0301/6 25 49 – Факс
e-mail: orb-sm@mbox.digsys.bg

Хирургично отделение – 0882-430-068
Операционна – 0882-430-076
Реанимация – 0882-430-101
Травматологично отделение – 0882-430-069
Урологично отделение – 0882-430-071
Неврологично отделение – 0882-430-072
Неврологично отделение – интензивен сектор – 0882-430-103
Очно отделение – 0882-430-073
УНГ- отделение – 0882-430-074
Пулмологично отделение – 0882-430-075
Ендокринологично отделение – 0882-430-077
Ревматологично отделение – 0882-430-078
Кардиологично отделение – 0882-430-079
Кардиологично отделение – интензивен сектор – 0882-430-096
Кардиологично отделение – III етаж – 0882-430-117
АГО – патология – 0882-430-080
АГО – родилно – 0882-430-081
Неонатологично отделение – 0882-430-083
Детско отделение – 0882-430-084
Детско отделение – интензивен сектор – 0882-430-116
Детско отделение – кърмачески сектор – 0882-430-082
ОАИ Л – 0882-430-085
Инфекциозно отделение – 0882-430-086
Хемодиализа – 0882-430-087
Спешно отделение – 0882-430-088
Отделение по физиотерапия и рехабилитация – 0882-430-089
Образна диагностика – 0882-430-090
Клинична лаборатория – 0882-430-091
Микробиология- 0882-430-092
Център за трансфузионна хематология – 0882-430-093
ТЕЛК – 0882-430-094
Патоанатомия – 0882-430-095
Стерилизация – 0882-430-097
Регистратура – 0882-430-098
Главна медицинска сестра – 0882-430-102
Деловодство – 0882-430-105

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*