Гергьовско чеверме

Хубаво чеверме се прави от агънце на около годинка. Освен с агне, някои правят чеверме с яре, теле до година и половина, с прасе, но най-подходящо за празника и класика е с агне. Най-добре е то да е средно охранено – мършавото не е сочно, а тлъстото се топи, докато се върти на огъня. При приготвянето му на открито трябва да се избере място, където има заслон от скала или зид. Скалата или зида ще дадат допълнителна топлина и тя влияе на кечественото изпичане. Най-лесно се приготвя с помощта на две бичмета с диаметър от 7 до 10 см. Едното се срязва на две като се забиват като колове в земята на около 2 метра един от друг. След това на коловете през 15-на см се забиват пирони, на които да се поставят другото бичме с набученото агне с цел да се мести на определено отстояние от огъня.
Закланото и почистено от вътрешностите агне се забучва по средата на бичмето. Правят се „джобчета“ на четири места- на бутовете и плешките, в които се поставя сол. Задните крака на агнето се завързват с тел, а предните се прилепват по трупа. Срязания корем на агнето се зашива с тел или друг негорим материал.
Огънят трябва да е предварително запален и горял поне един час преди приготвеното агне да се постави за печене. В началото на печенето чевермето трябва да се върти и маже с лой от самото агне, за да не загаря или да образува рано коричка. Там където са слабините на агнето, огънят трябва да е слаб или да се поставят камъни, защото най-бързо загаря именно там.
В зависимост от големината на агнето и силата на огъня печенето трябва да трае от 3,5 до 5,5 часа. Счита се за готово, когато придобие златиста коричка и ребрените кости леко да прозреят.

Смолян прес