78 закрити училища в Смолянско за прехода

На прага на учебната година 2020/2021 преброихме колко са училищата закрити в в Смолянска област от началото на прехода до сега. С новите три училища, които няма да отворят врати за първи път, общата цифра става 78 училища.

Закритите училища с решения на ОбС са три, като две са в община Девин. Училището в село Осиково се закрива, тъй като останало с 1 ученик, а училището в село Селча се закрива, тъй като има само 2-ма ученици. Закрито бе и училището в село Средец, както и детската градина в неделинското село.

Последните години закриването на училища в региона беше избягвано по всякакъв начин, с редица компромиси. Липсата на деца обаче само отлага края на някои от тях.

Голяма част от училища са закрити в началото на прехода. През 2011 г. данните на Инспектората по образование в Смолян сочеха, че са закрити и преобразувани 72 училища. До 2000 г. са закрити 1 СОУ, 5 основни и 19 начални училища. След въвеждане на програмата за отпускане на средства за закрито училище в периода 2003-2006 г. се закриват 1 СОУ, 1 професионално, 18 основни, 3 начални и 2 специализирани училища. От 2007 г. до 2010 г. са закрити още 1 СОУ, 1 Професионално, 7 основни, 3 начални и 2 специализирани училища. Междувременно се закриват и 4 детски комплекса и 3 пансиона и общежития.

През 2016 година се закриват три училища: ОУ “Васил Левски“ с.Буйново, община Борино, ПГ „Васил Левски“ гр.Доспат, ПГ „Христо Ботев“ гр.Златоград.

Голяма част от някогашните училища в региона са в окаяно състояние. Сградите са разграбени, а по подовете на някогашните класни стаи се търкалят учебни помагала и дори документация.

На снимката: Някогашната сцена в сградата на училището в с. Кремене.