Стартира тотален ремонт на ПГИ „Карл Маркс“ с 1.2 млн. лева

Мащабен инфраструктурен проект ще стартира Професионалната гимназия по икономика „Карл Маркс“ в Смолян. Проектът се финансира по ОП „Региони в растеж“ и е на стойност 1 171 125, 221 лева

Церемонията по символичния старт и първа копка на проекта ще се проведе на 25.05.2020 г от 10.00 часа в двора на ПГИ „Карл Маркс“ в Смолян.
Проектът е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. Договарящ орган по настоящата схема е Министерство на образованието и науката в България.
В хода на строителните дейности по проекта ще бъде извършено
цялостно саниране на сградата на професионалната гимназия, която през 2020г отбелязва 60 години от основаването си.
Ще се направи топлоизолация и основен ремонт на покрива, ще се реализира изграждане на мълниезащитна система.
Част от дейностите ще включват и частична подмяна на ВИК инсталация, цялостен ремонт на санитарни възли. Частичен ремонт ще бъде извършен на електрическата инсталация и подмяна на осветителни тела.
По отношение на вертикалната планировка и създаване на достъпна вътрешна, и външна архитектурна среда, ще се осъществи подобряване на прилежащото дворно пространство, ремонт на външни спортни площадки. Ще се направи и подмяна на дограмата във физкултурния салон и ремонт на вътрешни стени и таван, съобщиха от РУО – Смолян.