Шестима са се отклонили от карантината в Смолянско. Вижте въведените мерки

Шестима души, завърнали се от Италия, са се отклонили от карантина. Те са от Девин, Златоград, Смолян и Борино. Не са подали и анкетни карти.
Единият от тях е шофьор на тир от Златоград, който се прибрал и не се е обадил на никой. Сигналът е подаден от негови съграждани.
Другият отклонил се, също тираджия, е от Смолян. Когато се прибрал се обадил на личния лекар, но на следващия ден тръгнал отново на курс.
Вече в условията на извънредно положение, за отклоняване ще се налагат санкции, предупредиха от Областния опертивен щаб.
Основен проблем в Смолянска област е липсата на предпазни маски и дезинфекционни средства в аптечната мрежа. 
Под наблюдение в Смолянска област са 10 човека. От първи март до сега те са били 12, но при двама е изтекла карантината, каза директорът на Регионалната здравна инспекция  д-р Мими Кубатева.
С 10 респираторни апарати разполага МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“. Оборудвани с апаратура са и 2-3 линейки. “Надяваме се, че ще бъдат достатъчни“, посочи още д-р Кубатева.
Училищата остават затворени за две седмици, считано от понеделник. Детските градини ще работят, но препоръчваме на родителите, ако могат, да спрат децата си от тях, защото на по-късен етап може да се затворят и детските заведения, каза областният управител Недялко Славов.
„Във връзка с обявеното днес -13 март 2020 г. и гласувано от Народното събрание извънредно положение заради опасността от зараза с вируса COVID-19, учебните занятия в училищата на територията на Смолян и областта ще се реорганизират и ще се провеждат в електронна среда, според ресурса на всяка образователна институция“. Това обяви началникът на РУО Смолян Мария Семерджиева и допълни, че родителите своевременно ще бъдат информирани  как ще се организира образователния процес.
Разпоредено е на Общинските съвети по сигурност, на кметовете на общини и на населени места, при наличие на такива случаи, които избягват карантина, да сигнализират незабавно органите на МВР, за да бъдат поканени за доброволно изпълнение на карантината. След това се прави контакт с РЗИ, а третият етап е предприемане на административно-наказателни мерки.
Славов съобщи и мерките:

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;
Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;
Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);
Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;Отменят се т. I, т. от 5 до 11 и т. II от Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.