ОБРЪЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка със създалата се обстановка относно получено писмо в Община Смолян от „Рожен експрес“ АД гр.Смолян за спиране изпълнението на маршрутните разписания от общинската транспортна схема, считано от 15.08.2019 г., Ви уведомявам, че Община Смолян е предприела необходимите действия и всички линии ще се изпълняват от фирми, работещи на територията на общината.
Няма да бъде нарушен графикът на изпълнение по общинската транспортна схема.
Всички жители на община Смолян да бъдат спокойни, че транспортните услуги ще бъдат извършвани без прекъсване , при същите условия и цени.

Николай Мелемов

кмет на община Смолян