Фирма дари кръвно-газов анализатор на болницата в Златоград

 

Клиничната лаборатория в общинската болница „проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД в Златоград получи дарение от нов кръвно-газов анализатор EASYBLOODGAS на стойност 7 140 лева с ДДС. Апаратурата е дарение от „БУЛТЕКС 99“ ЕООД.

Кръвно-газовият анализатор бе въведен в експлоатация и с него вече се извършва директно измерване на pH (активност на водородните йони), PO2 (парциално налягане на кислорода) , PCO2 (парциално налягане на въглероден диоксид) и още 11 изследвани параметри с кратки срокове за получаването им, съобщиха от община Златоград.

„Определянето на артериалните кръвни газове има важна роля в диагностиката на дихателните и метаболитните нарушения. Изследванията на пациентите с новия апарат ще се извършват по договор с НЗОК и здравно осигурителни фондове, като ще с е приемат пациенти и срещу заплащане. Клиничната лаборатория притежава всички необходими сертификати за извършване на своята дейност. Пациентите се приемат и обслужват от лаборанти с дългогодишен стаж, които са отлично подготвени“, каза началникът на лабораторията д-р Асен Емилов.