Един километър път остава на гърците да се пробие до бъдещия пункт „Рудозем –Ксанти“

10 млн. евро ще получи малкия и среден бизнес в граничния регион между България и Гърция

 

10 млн. евро за развитие на малките и средни предприятия в граничния регион между България и Гърция ще бъдат отпуснати по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г. Мярката бе одобрена на Петото заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се проведе в Ксанти, Гърция. Форумът бе председателстван от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и заместник-министъра на икономическото развитие на Гърция Статис Янакидис. В него участваха областни управители, кметове, представители на бизнеса, неправителствения сектор и образователни структури от двете страни на границата.
Зам.-министър Николова подчерта, че около 80 от малките и средни погранични предприятия в двете страни ще могат да се възползват от финансовата помощ по приоритетната ос „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“, с която ще се даде тласък на развитието в трансграничния регион. 30 на сто от средствата ще бъдат насочени изцяло към новосъздадени предприятия, а мярката ще бъде отворена още този месец. Фирмите ще могат да подобрят работната си среда, да повишават конкурентоспособността си чрез закупуване на нови машини и оборудване, да създават нови продукти и да ги позиционират по-добре на пазарите. Максималната стойност на всеки проект ще е 600 000 евро, като 65% ще е безвъзмездната субсидия, а 35% ще е собствен принос на кандидатите. Ще се финансират проекти в областта на производство на хранителни продукти, тъкани, фирми за компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти/изделия, производство на строителни материали, производства, допринасящи за постигане на кръгова икономика – събиране и рециклиране на материали, предприятия с насоченост към развитието на изделия в областта на туризма и спорта. Фокус в одобрената възможност за финансиране ще бъде директната подкрепа на малките и средни предприятия, свързани с производствена дейност. Със средствата фирмите ще могат да извършат дребномащабно строителство – изграждане на производствени инсталации, доставка на специализирано оборудване, закупуване на софтуер и свързаните с него услуги, маркетинг и ноу-хау, патенти и авторски права, разходи за персонал и др. Максималната продължителност на проектите ще е 3 години. Срокът за кандидатстване ще е до края на март 2019 г.
Николова подчерта, че програмата има голямо въздействие върху 4 области – Смолян, Хасково, Кърджали и Благоевград, които имат достъп и възможност за изпълнение на мерки за икономическо развитие на територията. „Подобни проекти за първи път ще получат финансиране и аз се радвам, че двете страни успяха да постигнат съгласие за условията на кандидатстване“, коментира и областният управител на Смолян Недялко Славов.
На форума бе обсъждана реализацията в момента с близо 39 млн. евро на стратегическия проект по програмата, който включва изграждането на новия граничен пункт и път от гръцкото село Димарио до българо-гръцката граница при Рудозем, реконструкция на пътя Средногорци – Рудозем с изграждането на околовръстен път на Рудозем и реконструкция на републикански път Момчилград – Ивайловград. Партньори от българска страна са Областната администрация в Смолян и Агенция „Пътна инфраструктура“. От гръцка страна участва водещият партньор „Егнатия одос“ АД. По време на заседанието от „Егнатия Одос“ информираха, че напредва строителството на 8-километровото трасе от гръцкото село до границата. Пътят е изцяло нов, строи се в сложна горска местност, като в момента се изгражда техническата част. Трасето е почти пробито, като остава 1 км до границата с България. Започнала е рехабилитацията на 18 км от главния път Средногорци – Рудозем по проекта. Провежда се обществена поръчка за избор на изпълнител на 1,7 км обходен път на Рудозем, като се очаква догодина да започне реалната работа. Работи се и по рехабилитацията на 32 км от пътя Момчилград – Ивайловград. На финална права са процедурите по избор на изпълнител за новото ГКПП „Рудозем- Ксанти“. Съгласно заданието още в началото на 2019 г. ще има договор и строителството ще започне.