„Професиите в моя род“ представиха ученици от СУ „Св.св. Кирил и Методий“-Смолян

СУ „Св.св. Кирил и Методий“- гр. Смолян, с представители учениците от 4б клас с ръководители г-жа Юлия Митрева и г-жа Теодора Доневска, които изучават ЗИП „Предприемачество и бизнес“ и ЦПЛР- ОДК- Смолян, организираха заедно представяне на „ ПРОФЕСИИТЕ В МОЯ РОД “ на 12 февруари 2018 година.

Събитието е част от дейностите по кариерно ориентиране, реализирани от кариерни консултанти в Центъра за подкрепа за личностно развитие към ОДК – Смолян.

„В рамките на събитието бяха значимо представени множество професии в презентационна форма. Всеки ученик след обхватно проучване за професиите в своя род и с помощта на близките си реализира своята задача“, отчете Юлия Митрева.

Целта на такава вид дейност по кариерно ориентиране е децата да получат знание за различни професии от всички участници в проектната идея, да научат повече за професиите в рода, което да подобри мотивацията им за учене и за професионална реализация. Целта е и самоутвърждаване на личността на ученика, както и повишаване умението за презентиране и емоционална регулация.