Двама служители на Пожарната служба на гр. Зул, Германия, гостуваха днес на ОУ “ПБЗН” – Смолян, за да се запознаят на място как смолянските пожарникари работят с деца и доброволци

В резултат на проекта на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” на тема „Как службите за безопасност работят с училищата”, бе постигната договорка служители на Пожарната на гр. Зул, Германия, да посетят област Смолян. Целта на посещението е на място немските пожарникари да се запознаят с работата на ОУ ПБЗН – Смолян с деца и доброволци, съобщиха от ОД на МВР.

Визитата започна от гр. София, където пожарникарите от гр. Зул посетиха Академията на МВР, факултет “Пожарна безопасност и защита на населението” и се запознаха с начина на обучение на пожарникарите в България. Немските огнеборци бяха приети и от комисар Румен Богоев от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, който ги запозна със структурата на българската пожарна.

Днес пожарникарите от гр. Зул гостуваха в ОУ ПБЗН – Смолян, където комисар Красимир Шотаров, началник на Областното управление, ги запозна със структурата на управлението и с организацията на работата. През следващите няколко дни немските пожарникари ще посетят няколко Районни служби “ПБЗН” в областта, където на място ще могат да видят как българските им колеги работят с деца и доброволци. Предстои и среща с кмета на община Смолян, с цел запознаването им с работата на общината с доброволците и разискване на възможности за реализиране на бъдещи съвместни проекти между побратимените общини. В рамките на визитата пожарникарите от гр. Зул ще имат възможност да посетят и културни и природни забележителности в област Смолян.

Припомняме, че бе реализиран проект на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” на тема „Как службите за безопасност работят с училищата”, финансиран от Център за развитие на човешките ресурси , по програма „Учене през целият живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”. Целта на този проект бе български пожарникари да бъдат запознати с начина на обучение на обучители и методологията на преподаване в Германия. Друга тема, която се разглежда, е как се осъществява взаимодействието между училищата и службите за безопасност.

В рамките на проекта от 07 до 13 април 2013 г. в гр.Зул, Германия, се проведе обучение на български пожарникари от ОУ ПБЗН – Смолян и ГД ПБЗН.  Изборът на Смолян да представлява България произтича от това, че нашата област е една от най-активните в страната в обучението на младежи. По време на мобилността българските огнеборци се запознаха на теория и практика как се обучават деца и младежи в местната пожарна в гр. Зул, както и с начина на работа на пожарната и общината.

Предстои разработването на методика за работа с младежите, като по този начин ще бъдат въведени добрите практики за съвместна работа с училищата за по-тясно сътрудничество с тях в тази сфера. След две годишен пробен период изготвената и прецизирана методика ще се предложи за утвърждаване в цялата страна.