МВР прехвърля пет застави към Смолян

Имоти на МВР с отпаднала необходимост ще бъдат прехвърлени безвъзмездно на община Смолян, това стана ясно на заседание на Общинския съвет на Смолян. Пред местния парламент кметът на Смолян Николай Мелемов внесе докладна записка относно процедура по безвъзмездно прехвърляне на имот публична държавна собственост в полза на община Смолян от Министерство на вътрешните работи. Мотивите на градоначалника са, че с въвеждането на новата структура на управление в регионалния граничен сектор-Смолян, някои от имотите на бившите гранични застави са загубили своята функционалност при осъществяването на дейността по охраната и контрола на държавната граница.
„Към настоящият момент те са със статут на имоти с отпаднала необходимост”, посочи Мелемов и добави, че на територията на община Смолян са определени пет такива имота. Това са бившата гранична застава „Герзовица” в село Киселчово с обща площ 23,328 дка.; заставата в с. Горово – 9,95 дка.; бившата комендатура в с. Могилица с площ 377 кв.м.; бившата гранична застава „Кошуте” в село Бориково, с площ 12,928 дка., както и бившата застава „Билянска” в село Горна Арда с площ 22,392 дка. Общинския съвет в Смолян упълномощи кметът да извърши всички действия по законосъобразното извършване на процедурата по прехвърлянето.