Работни места в Бюро по труда-Смолян 3.10.11г

Длъжност:  АДМИНИСТРАТИВЕН ДИРЕКТОР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Умения:  Английски  език / Италиански език

Заплата: 4974 лв

Длъжност:  ТЕХНИК СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО   ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 400 лв

Длъжност:  ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВОТО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Умения:  Английски / Немски  език

Длъжност:  УПРАВИТЕЛ  в  ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Умения:  Английски  език

Заплата: 1 112,06

Длъжност:  ЕКСПЕРТ ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Умения:  Английски  език

Заплата: 983,75

Длъжност:  ЕКСПЕРТ КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Умения:  Английски  език

Заплата: 983,75

Длъжност:  МЛАДШИ ИНЖЕНЕР СЪРВЪРНА ПОДДРЪЖКА

Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Умения:  Английски / Немски  език

Заплата: 1400 лв

Длъжност:  УЧИТЕЛ -ХОРЕОГРАФ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 450 лв

Длъжност:  УЧИТЕЛ – КАБА ГАЙДА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 450 лв

Длъжност:  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО   ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 370 лв

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 300 лв

Длъжност: МОНТАЖНИК

Степен на образование: СРЕДНО / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 460 лв

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ  /хр.стоки/

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 300 лв

Длъжност: ТРАКТОРИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 400 лв

Длъжност: ТЕХНИК НА ШЕВНИ МАШИНИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 320лв

Длъжност: КРОЯЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 270лв

Длъжност: ОПЕРАТОР НА КЕТЕЛ  МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 300 лв

Длъжност: ШИВАЧ НА ОВЕРЛОГ

Степен на образование: СРЕДНО / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 350 лв

Длъжност: РАБОТНИК В ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 400лв

Длъжност: ОПЕРАТОР БРОДИРАЩА МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 270 лв

Длъжност: РАБОТНИК НА РЪКА

Степен на образование: СРЕДНО / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 270 лв

Длъжност: ГЛАДАЧ

Степен на образование: СРЕДНО / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 350 лв

Длъжност: ШИВАЧКИ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 350 лв

Длъжност: КРАНИСТ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: НАКАТВАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 350лв

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ «НОВО НАЧАЛО- ОТ      ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ ЗАЕТОСТ»

Длъжност: КАСИЕР

Степен на образование: СРЕДНО ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 400 лв

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Заплата: 400 лв

За вас работодатели

Агенция по заетостта

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ГР. СМОЛЯН

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта / ЗНЗ/ през м. септември- октомври  2011 г., както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.

Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 г. възраст   (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)

2424

Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ)

11836

Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ)

520

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време (чл. 51 от ЗНЗ)

403

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст (чл. 53 от ЗНЗ)

1316

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ)

3800

Допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ)

1235

Насърчаване на работодателите да разкриват „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ)

15 862

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи до 03.10.2011 г.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр. Смолян,

бул. „България” № 83, при трудовите посредници и в стая № 303, както и на

тел. 0301/ 62023.

Национална програма

“От социални помощи към осигуряване на заетост”

Обявява конкурс за проекти за реализация през 2012 година

Програмата цели да осигури заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни места:

Ø                 в общополезни дейности;

Ø                 в дейности на територията на предприятия без държавно и/или общинско участие:

o       дейности, насочени към подобряване условията на труд и работна среда на територията на собственото им предприятие в сгради и постройки, в които се осъществява трудова дейност и се поддържа целогодишна/постоянна заетост на работните места в предприятието. Тези дейности са допустими за работодатели, които осъществяват основна производствена дейност от промишленото производство и/или от производството на строителна продукция;

o       дейности в основното промишлено производство и производство на строителна продукция, водещи до  повишаване на умения, квалификация и конкурентно-способност на наетите лица на свободния пазар;

Работодателите, които могат да кандидатстват с проекти,  са:

1.      Областни управители, общински администрации и общински предприятия

2.      Държавни предприятия и институции, извършващи общополезни дейности

3.      Юридически лица с нестопанска цел

4.      Предприятия без държавно и/или общинско участие

Краен срок за подаване на проектите 21.10.2011 г.

Допълнителна информация за програмата, може да бъде получена

на Интернет адрес: www.az.government.bg

или в ДБТ Смолян

тел./факс: 6-20-23

е-mail: dbt616@zaetost.net

По-подробна информация може да получите при трудовите посредници и на телефони  – за община Смолян 6-20-21, 6-20-36 и 6-21-14, за община Рудозем – 33-62, за община Чепеларе – 29-15 и за община Баните-21-49.

За клиентите ни предлагаме услугата ,,Горещ телефон” – 6-21-14 за запитвания, сигнали и предложения.