Работни места в Бюро по труда-Смолян 23.09.20 г.

23.09.2020 petia 0

Длъжност:  СТАРШИ УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност:  МЕТОДИСТ БИБЛИОТЕКА Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ/БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ/   Длъжност:  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Степен […]

Работни места в Бюро по труда-Смолян 17.09.2020 г.

17.09.2020 petia 0

Длъжност:  УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност:  СТАРШИ УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност:  МЕТОДИСТ БИБЛИОТЕКА Степен […]

Работни места в Бюро по труда-Смолян 14.09.2020 г.

14.09.2020 petia 0

Длъжност:  МЕТОДИСТ БИБЛИОТЕКА Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ/БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ/   Длъжност:  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност:  СТАРШИ УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА Степен […]

Работни места в Бюро по труда-Смолян 11.09.2020 г.

11.09.2020 petia 0

Длъжност:  МЕТОДИСТ БИБЛИОТЕКА Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ/БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ/   Длъжност:  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност:  СТАРШИ УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА Степен […]

Работни места в Бюро по труда-Смолян 10.09.2020 г.

10.09.2020 petia 0

Длъжност:  МЕТОДИСТ БИБЛИОТЕКА Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ/БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ/   Длъжност:  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност:  СТАРШИ УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА Степен […]

Работни места в Бюро по труда-Смолян 08.09.2020 г.

08.09.2020 petia 0

Длъжност:  МЕТОДИСТ БИБЛИОТЕКА Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ/БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ/   Длъжност:  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност:  УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ЗО […]

Работни места в Бюро по труда-Смолян 03.09.2020 г.

03.09.2020 petia 0

Длъжност:  МЕТОДИСТ БИБЛИОТЕКА Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ/БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ/   Длъжност:  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност:  ЛОГОПЕД Степен на образование: ВИСШЕ […]

Работни места в Бюро по труда-Смолян 31.08.2020 г.

31.08.2020 petia 0

Длъжност:  МЕТОДИСТ БИБЛИОТЕКА Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност:  ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР ПЛАСТМАСОВО ПРОИЗВОДСТВО Степен на образование: ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ-ТЕХНИЧЕСКО/МАГИСТЪР/   Длъжност:  ТЕХНОЛОГ /ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО/0 Степен […]

1 2 3 185