Работни места в Бюро по труда-Смолян 22.04.2021 г.

22.04.2021 petia 0

Длъжност: МЕНИДЖЪР ЕКИП Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност: МЕТРОЛОГ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност:ТРУДОВ МЕДИАТОР-ПОСРЕДНИК Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ   […]

Работни места в Бюро по труда-Смолян 21.04.21 г.

21.04.2021 petia 0

Длъжност: МЕНИДЖЪР ЕКИП Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност: МЕТРОЛОГ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност: ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ   […]

Работни места в Бюро по труда-Смолян 20.04. 2021 г.

20.04.2021 petia 0

Длъжност: МЕНИДЖЪР ЕКИП Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност: МЕТРОЛОГ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност: ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ   […]

Работни места в Бюро по труда-Смолян 16.04.21 г.

16.04.2021 petia 0

  Длъжност: ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА- ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност: МЕНИДЖЪР ЕКИП Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност: ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ Степен на […]

Работни места в Бюро по труда-Смолян 06.04.2021 г.

06.04.2021 petia 0

  Длъжност: МЕНИДЖЪР ЕКИП Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност: МЕТРОЛОГ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност: ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ […]

Работни места в Бюро по труда-Смолян 02.04.21 г.

02.04.2021 petia 0

  Длъжност: МЕНИДЖЪР ЕКИП Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност: МЕТРОЛОГ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ   Длъжност: ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ […]

1 2 3 191