РИОСВ – Смолян обявява конкурс за литературно произведение на тема „Моите добри навици за намаляване на отпадъците“

21.10.2019 petia 0

  Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)– Смолян обявява конкурс за литературно произведение (есе, стихотворение, разказ и др.) на тема „Моите добри навици […]

1 2 3 835